ضمانت نامه

خدمات پیش فروش

جزئیات مربوط به روش تولید را ارائه دهید
طراح را برای بررسی پرونده ها و کارهای هنری اختصاص دهید.

خدمات فروش

طرح های سفارشی راه حل
ساخت نمونه اولیه برای بررسی اول.
ارسال نمونه به مشتری برای مرجع Pre-pro.

خدمات پس از فروش

ضمانت کیفیت یک ساله با نگهداری مادام العمر.
ما هرگز مسئولیت خود را در مورد نقص متعلق به محصول معاف نخواهیم کرد.
زمان پاسخگویی: با دریافت اعلان کاربر ، ما پشتیبانی 24 ساعته پس از فروش را تضمین می کنیم.
بررسی ایمیل: تیم پس از فروش ما هر ماه در طول مدت ضمانت نامه به کاربر ایمیل می کند تا شرایط کار بسته بندی را پیگیری کند و در صورت لزوم مشکلات را کشف و حل کند.
تکرار سفارش: در سریعترین روش برای صرفه جویی در وقت مشتری پاسخ دهید.
لطفا برای اطلاعات بیشتر پشتیبانی خدمات پس از فروش ما را ارسال کنید: info@minimoqpackaging.com